Vilka var de första häxorna

Är dolda i gissningar och ett pussel av sammanhang. Man kan tro att de förhistoriska avbildningar på människor och varelser som hittats kan uppfattas som speciella.

Egenskaper som gjorde dem beundrade,  avundsvärda men också fruktade ,men en dock fördolda. Det finns inget facit på vad alla dessa hällristningar betyder men man kan ändå bilda sin uppfattning.

Det vi kan vara övertygade om är förmågan till kommunikation med gudarna och tanken på att de kunnat påverka naturens krafter. Men i de äldsta högkulturerna och i ett samband med stor makt.

Härskarna eller specifikt de statusburna prästkungarna var de som önskade att folket skulle få en viss uppfattning av magi och det som var övernaturligt och skapa en länk däremellan till det egna ämbetet.

Och de som var konkurrenter blev straffade med förbud och repressalier. Denna kraft fanns redan i den mänskliga lagstiftningens födelse då Främre Orientens Härskare skrev ner rättsregler med sk kilskriftstecken. Och i dessa rättsregler så finns det trolldomsförbud.

Från 1700- talet f.kr finns fallet med den Hammurabis Babylonska lagen som idag räknas som en av de största milstolparna i vår juridiska historia.

I vår kultur krets så är det mest kända exemplet den mosaiska lagen som är skriven i det gamla testamentet.

Andra Mosebok 22:18 ; läs detta. För att förstå kontexten.

 

Femte Mosebok 18:10-12 ; läs detta. För att förstå kontexten.

Har du ingen egen bibel så kan du hitta dessa skrivelser på nätet. Sök på mosebok och sida. Det blir lättare att förstå detta om du får läsa vad som skrivits.