Vilka platser är heliga

Som du kanske vet så är Megin överallt omkring oss. Dess närvaro är oändlig.

Det finns dock speciella platser som är xtra starka som ger oss större glimt och inträde i sprickan som finns emellan våra världar.

Dessa platser är mer lämpliga för utöva magi och utföra utesittning på.

Denna positiva energi passar bäst på gamla kultplatser. Som tex gamla gravhögar , domarringar, fornborgar, hällristningar och forntida hällmålningar.

Det är andeväsen som befinner sig i dvala och i form av djup sömn.

Det första man bör göra att med försiktighet väcka dom och då passar en förfäderscermoni som finns beskrivet i tidigare liv.

Vissa platser har dock haft lång tid mellan ceremonierna vilket har skapat en djupare koma hos andarna och de är då  svårväckta .

Det föreligger ett ansvar hos magikerna att hålla dessa platser aktiva. Och då med hjälp av offergåvor och diverse ceremonier. Och för de magiker som arbetar idag så är det viktigt att de tar ansvar för uppväckelsen av sovande platser.

Ju fler som arbetar med detta ju fler aktiva platser finns det och då blir aktiviteten i Urds väv starkare.

Vi får ej glömma bort att det finns andra Megin stärkta platser som ej vi människor är inblandade i.

Och det är tex ; forsar , berg , vattenfall , källor, märkliga träd , stenar och nordrinnande bäckar.

De folkliga botarna är de som mest användt dessa platser. Och då enligt sina traditioner.

Vi får också komma ihåg att även om en plats är speciell så betyder de inte att den inte kan smälta in och verka vardaglig. Då får man använda sin magiska känsel förmåga och genom den då känna av de speciella energierna.

De platser som bär negativa energier skall man inte använda till ceremonier. Men även dessa platser har en funktion i Urds väv.

 

Folkliga läkekonsten

January 31, 2024

En kraftsång

February 12, 2024