Vi skapar magi och kraft

Genom kraftsånger. Du kommer känna en förändring i ditt medvetande och du kommer gå in i en lätt trance. Kraften ökar och tas emot i bra energier och är nu flera som är med i detta så kommer du få ta del från de andras Megin.

Det finns en del kraftsång som shamaner och magiker använder och dessa tillhör i shamanska kulturskatten.

Men den starkaste kraftsången kommer från dig själv.

Der finns en del knep att använda för att få tillgång till olika kraftsånger.

Och de är;

Utesittning , extasdans , Sejd , drömmar och sångsökning. Det finns också en bastu cermoni och något som kallas skakande tältet. Dessa kommer längre fram i andra inlägg.

Men först så kommer en beskrivning av sång sökning i nästa inlägg.

En kraftsång

February 12, 2024

Sångsökning

February 27, 2024