Venus vrede!

Venus är utom sig av vrede över sin som Amors olydnad, sitt raseri överför hon till Psyche.

Nu börjat en tid av tortyr mot Psyche som är ett kaos av svåra uppgifter att utföra och lösa.

Psyches uppgifter är : sortering av en stor hög med blandade fröer och bönor , hon skall samla ihopa en bit gyllene ull från vilda får med vassa Horn, stenhårda pannor och giftiga bett , ett kärl skall fyllas med vatten från en källa som rinner från en brant klippa som försvinner rakt ner i ravinen som leder till Styx och Kokytos. Sista uppdraget är att Psyche skall gå ner till Prosperina i Hades och be om att en bot av hennes skönhet läggs ner i en ask som skall lånas av Venus.

Kommer Psyche att klara detta ?

Psyche s svek?

December 22, 2021

Psyches vånda!

December 27, 2021