Venus och forskarnas tolkning

Denna forntida figurin är ju oftast avbildad som en mycket kraftig rund kvinna utan fötter och ett ansikte vars detaljer är svåra att se.

Detta har gjort forskare nyfikna och bildat en viss uppfattning och en viss tolkning. Dem vanligaste tolkningen är att denna figurin är en fruktbarhets symbol , en fruktbarhetsgudinna och möjligtvis en moderjord avbild.

Venus har den fått som namn antagligen pga efter den romska kärleksgudinnan.

Det som är ironiskt att den fått namnet Venus eftersom figurinen från Willendorf avviker kraftigt från det kvinna ideal som vi förknippar med antikens späda Venus skulpturer.

Sen finns det vissa som tror att detta är ett självporträtt av en kvinnlig konstnär och andra anser att den är ett stycke stenålder pornografi.

En annan tolkning som kan verka lite udda är att eftersom denna figurin har vissa kroppsdelar xtra förstorade och det i sin tur är en magi förklaring i kampen mot sjukdomar som tex bröstcancer och urinvägsinfektion.

Det är också svårt att fastställa hur denna figurin använts , eftersom hon inga fötter har vilket gör att hon inte kan stå. Möjligtvis så har det varit så att den är avsedd för att hållas i handen under ritualer. Men också att den förts in i vaginal under fruktbarhetsriter.

Kvinnofiguriner som är liknar Venus och är från äldre stenåldern i Central Europa är också alla okända i sin funktion.

De mest intressanta figurinerna är de som är gjorda av keramik som vid denna tidpunkt ett nyupptäckt material. Världens äldsta kända keramik föremål är faktiskt en Venus figurin/ modergudinna som hittades utanför Dolni Vestonice som ligger söder ifrån Tjeckiska Brno. Denna är daterad till perioden mellan 29 000 och 25 000 f.kr.

Trots att forntidens samhällen var utpräglade mansvälden så blir dessa kvinno avbildningar mycket intressanta både i egenskap av konst och kultur föremål men också för att det just är kvinnor som är avbildade.

Det finns en annan variant av tolkning som.jag själv tycker är mycket intressant och det är att dessa kvinno figuriner avspeglar ett mycket äldre samhälle. Ett samhälle med enbart modergudinnor och matriarker. Och dessa i sin tur skulle förmodas överbrygga gränsen mellan vår värld och andra världar. Men det fattas tyvärr bevis.