Vägledning med psykoterapi

Det som behövs och krävs för att kunna leda en fungerande psykoterapi behöver en viss andlighet inom sig och att denna person också behöver ha kontakt med sitt egna inre själsljus.

Psykoterapeuter har därför en handledare som i bästa fall är en ljus bärare som kan inviga oss till en själskontakt.

Freud och Assagioli var båda sådana ljusbärare. Psykoterapeuten kan vägleda sin klient genom de fyra kardinalinsikterna som också motsvarar funktionsövergångarna.

Med detta sagt så börjar vi med Kardinalinsikt 1 :

Känslomässigt engagemang är av större vikt än sinnesnjutning. De flesta människor befinner sig i den globala transformationen. Många har styrts sina liv enligt den sk lustprincipen och då blivit beroende av alkohol,  droger ,snabba bilar , spel och andra kickar.

Detta leder oftast till en känsla av tomhet och en längtan till en gemenskap, längtan efter sex och närhet blir en ledande väg till kontakt med djupare känslor.

Som i sin tur leder till verkligt engagemang i andra människor. Det kan också handla om ett socialt engagemang där man får självbekräftelse. Dessa grupper kan vara religiösa, politiska, och grupper med diverse särintressen där man kan få en social identitet i nån form.

Denna nivå är förnimmelsenivån där medvetandet går från rotchakrat till sakralchakrat. En del kan bli ganska odrägliga och bete sig illa genom att lägga sitt känslo engagemang på andra.

Man kan väl säga : känslor för känslornas egna skull.

Ananke

November 28, 2022

Kardinalinsikt 2

November 30, 2022