Vad var den officiella romerska synen

På trolldom?

Vi kan väl kalla det dubbelmoral eftersom på ena sidan så fördömdes häxeri enligt lagen i boken “De tolv tavlornas lag” som skrevs på 400- talet f.Kr. Själva dess avrättningar var horribla och monsterösa under denna romerska kejsartid. Och det var till stor del myndigheternas åsikt som dömde människor till häxbränning.

Men sen fanns den andra sidan och det var att flertal vanligt folk men också flertal folk från förmögna familjer som var lockade till att använda ockultism och med nyfikenhet använda de som var spåmän , häxor, naturläkare, och giftblanderskor och deras kunskap. Man kan väl säga att man utnyttjade dessa människor för sin egen vinnings skull.

De som hade dessa förmågor och krafter hade oftast ingen annan försöjning och var beroende av att folk betalade dem för sina tjänster.

Man kan väl säga att utvecklingen blev till en viss medvetenhet som gjorde det möjligt för folk att använda magi som hämd eller andra förbannelser mot sin egna familj.

Det var inte bara vanligt folk eller förmögna familjer som följde strömmen utan också politiker och  tjänstemän på den högsta möjliga samhällsnivån.

Och med tanke på att de senare beskrivna också var de som avrättade och bestämde så var det mycket dubbelmoral och ett helt sjukt agerande.

Erichtho

June 24, 2023