Vad sker i en Sejd

Inledningen är att deltagarna påbörjar sina kraftsånger. De väljer en speciell kraftsång men de kan också använda runor.

Dock så fungerar själva sejden bättre om det är sejdarens egna kraftsång. Sejdaren kan resa iväg med denna/ dessa sånger men trumman är ett bra extra komplement.

Varför sjunga?

Jo för att man får en kontakt med de andliga förfäderna och sejdarens personliga andliga guide. Dessa guider vägleder en del av själen. Den bit som skall färdas vidare.

Sången kommer också guida hem de andliga guiderna när sejden är på väg till slutet.

Den sejden har ansetts vara den som har störst makt. Dels för ätten hjälp av den så kommer man nå de största insikterna och göra resa ända in i djupet. Man når också lättare de andra dimensionerna och gör så att man kan utöva stor magi.

Den magin som kan hjälpa sjuka eller nå en speciell harmoni. Sejdaren är som en antenn och har en reservoar för all kraft megi som samlas.

När Sejdaren inta kan få in mer energier och megin så släpper Sejdaren iväg alla energier. Och med en riktning till den /de som Sejdaren vill hjälpa.

Sen är Sejden slut.

Runor

May 8, 2024