Vad har vi kommit fram till

Jo summan av hela förra kapitlet visade oss att psykoterapin handlar helt enkelt om att vi skall bearbeta inbillningar för att få kontakt med själens ljus och nå fullbordan för en fungerande intuition.

När du väl har intuitionen och själens som vägledning så behöver du inte längre psykoterapin.

Detta kan också jämföras med att invigningsvägen gör så att vi kan bemästra tiden och karman som gör oss förlamade i ett stadigt grepp.

Vi den första kosmiska invigningen som vi fått och med den fungerande andens starka kraft så existerar inte tiden längre och i och med detta blir det ingen karma.

Tetraktysens fyra nivåer är alltså ;

SANN

FEL                  RÄTT

DÅLIG         FALSK        BRA

OND        GOD                       OND        GOD

Visionen fortsätter

January 31, 2023

Den lilla väktaren

February 12, 2023