Vad händer efter flykten?

När huvudpersonen flyr från folket så möter han av en ren händelse Owen Aherne från Rosenordern. Owen påvisar att han har ” det mest värdefulla ting i hela världen” i sin ägo.

Det han menar är skriften ” Liber Inducens in Evangelium Aeterna” , denna skrift är skriven av en Joakim av Floris ( år 1132-1201), denna bok brändes på bål av Påven år 1255.

Denna bok innehåller Floris egna visioner om de tre olika tidsåldrarna. I han vision så är Faderns tidsålder representerad av Mose lag , sonens tidsålder är representerad av Jesus sk kärlekslära och sist men inte minst Den heliga andens tidsålder som endast kommer till de människor som är värdiga och som kan överleva andens sanna elddop.

Owen talar om att han just skall sätta sig in i bokens hemligaste del sk Lex Secreta. Av all info blir huvudpersonen trött och lämnar Owen och går hem till sig själv. När han sedan efter ett par dagar återvänder till Owen , då är han borta och hemmet är låst och tomt.

Han ser Owen 10 år senare på avstånd och väljer då att följa efter honom han lyckas och tvingar sig in i Owens hem. Han ifrågasätter Owen om bokens påverkan varit och Owen berättar om lyckan han först kände men efter kom en smärta som gjorde att han insåg att han var fångad i ett mörker. Och att människan befinner sig i en avgrund.

I den alkemiska Rosenorden finns en annan väg , en upphöjd sådan dit människan ännu inte kan nå.

Av rädsla går huvudpersonen och vågar aldrig mer uppsöka Owen Aherne mer.

Joakim av Floris!

William Butler Yeats!

May 19, 2022