Vad är KBT

Denna form av terapi fungerar som bäst på känslotypen det handlar om att utveckla sin tankefunktion. Även om dessa personer vill väl så blir det alltid fel eftersom de kan agera förvirrat och planlöst.

De på tankenivå är mogna själar som vill arbeta med sina inre föreställningar, dessa föreställningar är de verkliga tankarna och in de kognitiva processer. Så KBT på denna nivå fungerar ej. Och det beror på att föreställningarna är associerade med vår identitet där en del har rötter från ett tidigare liv.

Problemen för dessa personer har att gör med ren inbillning ,se tanken som ett verktyg för att sortera bland våra inbillningar så att de blir mer trovärdiga för oss. Har du ett snyggt system med internlogik så kan du lura allra de flesta. Förutom intuitionstypen.

De flesta kulturtraditioner , mentala system och olika ideologier är oftast inbillning som olika dock välmenande teoretiker experimenterat med för koncipiera verkligheten.

Men helt ärligt så är detta bara skenbilder av en verklighet utan ett substant innehåll.

Ninlevelse = skuldkänslor

December 19, 2022

Hur skall tanketypen göra

December 27, 2022