Utesittning och rädsla

Bli inte orolig eller hamna i panik mode det är en sund känsla. Känslan uppstår för att det finns en viss fruktan hos oss alla och det är mycket övning att våga möta den.

Men tänk att fruktan och rädsla kan vara en bra lärare. Är du rädd så blir andarna och andra sidan nyfikna på dig. En känsla av medlidande kan de känna och i det läget kommer andarna att samarbeta och dela med sig av sina förmågor och krafter.

En del schamaner försöker nå andarna genom att spela rädda en utsändning av vibrationer som verkar vara stor rädsla.

Liknande dynamik förkommer i extsasen och då det blir en lockelse för andarna att följa med i dansen.

Systematisk utesittning

December 31, 2023

Hur bör man agera under

January 12, 2024