Trance

Nu djupdyker vi i metoden Trance;

Intresset från magikern att använda Trance beror på att metoden vidgar vårt medvetande och ger en öppning att vi skall kunna se och känna alltings sanna natur.

Trancen gör oss tillgängliga för kraften och kunskapen och i detta tillstånd öppnas stora möjligheter för att finna sin kraft.

De äldre schamanerna använde Trance för att bota bla svåra sjukdomar.

Metoden att sätta någon i Trance skapas under förutsättning av att framkalla med olika verktyg som trumma, skallra , slagpinnar , sång , dans , runor, bastu bad , påtvingad vakenhet eller nån form av lättare substans.

De flesta metoderna är synkade med ljud, en monoton serie, upprepande mantran för att helt enkelt ta bort ljuden som finna runtomkring oss.

Är du erfaren shaman så tar det inte lång tid för att sätta nån i Trance det kan gå så fort som bara på efter några få slag på trumman.

En annan av metoderna är dans en sk extas dans. I denna dans så handlar det inte om att röra sig korrekt utan man kan dansa hur som helst. Följ trummans ljud och släpp dig fri.

Man kan också välja att använda sitt kraftdjursläte och låta sig ge samma ljud som djuret låter och följa med i kraften och bara dansa loss.

Odins öga

December 15, 2023

Utesittning

December 29, 2023