Tidstypiskt dokument!

Det är nog vad man kan kalla ” Sagan” men också samtida med svenska frimureriet.

Både Goethe och frimurare Voltaire ville ersätta den befintliga kyrka och skapa vishetens frimureriska tempel.

I Sverige så kom dessa två olika ,kyrka och tempel att integreras.

Men under de sista åren Goethe levde, verkade han vara besviken på frimureriet, som han hånfullt kallade : ” den rödvita maskeraden” . År 1812 blev han en passiv medlem .

Han började fokusera på en rosenkreutzisk färgad natur – mystik. Denna mystik kom att vara en del som påverkade den tyska humanismen, med avknoppningar som tex Rudolf Steiners Waldorfpedagogik. Som många förskolor och skolor arbetade under de tidiga åren.

Waldorf pedagogiken har både fått ris och ros här i Sverige, men det var ju ingen ockult pedagogik så jag går inte in på det spåret…

Goethes " Sagan"!

March 31, 2022