Tarot och ockult invigningsväg!

Jag kommer framöver skriva mer utförligt om tarot och dess påbörjan. Sedan kommer jag i flertal inlägg skriva en fördjupning i vad korten har för betydelse inom det ockulta området.

De allra tidigast gjorde tarot korten skapades till familjen Visconti-Sforza av en konstnär vid namn Bonifacio Bembo år 1459. Bimbo kom från en familj som var involverade inom den hermetiska traditionen. Dock utövades detta i det fördolda runt om i Italien. Släktmässigt så kan denna familj kommit från Sufi-kretsar inom det Omanska riket.

Visconti-Sforzas tarot!

Tolkningarna i Tarot leken skiftar men i regel så kan vi ta fasta på den högre arcanan med 22 kort, som bör delas i 2 delar , alltså 11 kort i varje del. Detta är grunden för en ockult tolkningsram.

Tarot börjar och slutar med kortet dåren , i tex killekortleken så börjar den med kortet dumbom ( blaren) och slutar med galningen ( harlekin).

Jag kommer att följa den ockulta utvecklingsvägen, alltså från dumbom till dåren. Där börjar jag göra en beskrivning…

De första 11 korten!

June 26, 2022