Tänk er endast fyra personligheter!

Tänk dig fyra personligheter och dess fyra typer , logiskt sett så finns det fyra stora kollektiv hos mänskligheten hos dessa typer.

Dessa motsvarar fyra nivåer som det gudomliga ljuset transformerade ner sig till. Detta som också kallades för Tetraktysen = de fyra emanerade strålarna och dessa nivåer kallade man hypostaser. Och för människan är dessa hypostaser nivåer av stadier i dess utveckling. Som i sin tur är identiska med den ockulta vägen.

Av detta får vi då på kollektiv nivå ett följande utvecklings schema :

 

 

 

 

I detta utvecklingsschema så ser du att krig står med som en del i vår utveckling, det går inte att få total fred i världen. I denna värld som är en form av utvecklings skola så är tyvärr krig det första sorgliga stadie.

Även genom en utveckling i känslolivet I form av musik , konst, teater, och film så kan förnimmelse typerna använda sin våldsamma tendens till känslomässiga konflikter , där alla känslotyper finns med.

Känslotyperna vill ha kontroll , möten och konflikt för att nå sin innersta natur. Dess mål är dock att känna sig befriad från skuld…

De andliga mästarna!

September 28, 2022