Systematisk utesittning

Innebär att använda skallra eller kraftsång för att hälsa mot riktningarna. Dessa verktyg hälsar också platsens förfäders andar och rådaren som möjligtvis befinner sig runt dig.

Tala högt och förklara varför du befinner dig på denna plats och tala om vad din tanke är.

Fråga om tillåtelse och får du inget svar så försök ändra din plats eller gör det vid en annan tidpunkt.

Sätt dig ner eller lägg dig ner ( ha med dig något mjukt att vara på ). Finn dig till rätta men du bör vända dig i de olika riktningarna. Detta för att visa din vördnad.

Tala högt även om du inte ännu ser nån form av gestaltning be andarna om att få ta del av deras kraft och insikt. Gör detta mot varje riktning.

Använder du kristaller eller runor som verktyg så arbetar med dom i varje riktning.

Runor, lägg runorna mot de olika riktningarna.

Kristall likaså och titta in kristallen och få andarnas svar där och ställ din fråga.

Använd dock inte eld eller annan ljuskälla för det skapar en aura som kan få en effekt där du inte kommer att se mellan världarna.

Det behövs skymning , natt och gryning.

Innan jag går

December 30, 2023

Utesittning och rädsla

January 11, 2024