Syfte med kraftsång

Kraftsånger har både ett syfte och funktion.

När du funnit din kraftsång då har du redan i tanken vad den skall brukas till.

Men det finns ex på detta och de är ;

Påkallning till sitt egna kraftdjur , nå kontakt med de andliga på andra sidan , be om att få använda djurens krafter och be om kraft från sina förfäder. 

Men också till at utföra bot och läkning och beskydd för svartkonst och svart magi.

Hur är en kraftsång uppbyggd ?

Oftast så brukar den första kraftsången man lär sig har text. Orden ska vara fyllda med kraft och med orden så kan magikern dels koncentrera sig och dels rikta sin kraft på målet. 

Det finns en sång som jag kan nämna så du får en idé på vad en kraftsång kan bestå av.

Alla krafter skall komma från väst och norr. Och från öst och syd . Låt de vilda sejddjur visa sig nu.

En annan sång för att framamma sina förfäders andar kan likna denna här :

Mina förfäder och mina förfädersandar möt mig här, möt mig nu , mellan både tid och rum.

Sångsökning

February 27, 2024

Shamanens trumma

February 29, 2024