Sveriges berättelser

I vårt avlånga land finns det en del berättelser om olika vidskepligheter , häxor , förtrollande ställen mm.

Men jag tänkte börja i Skåne. Där fanns det en kvinna vid namn Gertre Jeppa , hon var en trollkunnig gammal dam. Hon lurades till döden av sina grannar. Sägen säger att de tvingade ner henne i en sumpmark av socknens präst. Denna plast kallades Hamnahöl och tillhörde Simris socken uppe på Österlen. När prästen sänkt ner Gertre Jeppa i våtmarker så körde sockenborna en påle rakt genom hennes kropp. Och detta för att förhindra att hon skulle bli fri.

I Halland så finns det ett flertal liknande historier. På 1930 – talet berättades det om ett förtrollat kärr som kallades Gastavrån. Detta kärr låg i Årnaböke. Berättelsen går tillbaka till mitten av 1800-talet där en farlig man begravts i kärret, likaså på honom så hade de kört en stör/ påle genom hans kropp. Folket var sällan vid kärret pga deras rädsla och fruktan att man skulle drabbas av sjukdomar om man nu rörde vid pålen. Det fanns en bonde som inte trodde på dessa vidskepligheter , så han tog sig till kärret och drog loss den. Vid detta tillfälle hörs ett kraftigt dån och en kort tid därefter så blir bonden sjuk. När han sedan låg för döden så var det nån som satte tillbaka påle och då blev bonden helt frisk.

Hur mycket sanning ligger det i dessa historier?

Våra gamla sagor

April 9, 2023

Sanningen

April 14, 2023