Svenska frimureriets fall !

Under den gustavianska epoken blir svenska frimureriet filosofiskt och akademisk , de får alltså sin prägel då.

Detta var en nedgångs period men frågan är varför den uppstått?

Det är pga maktspelet inom kungafamiljen som styrde politik och frimureri. Ca ett år efter 1771 , då Gustav lll , Hertig Karl och Hertig Adolf Fredrik tagits in orden frimurare genomförde Gustav en statsvälvning.

De som stod på Gustavs sida direkt var de sk hattarna efter han begått rundhänta bestickningar.

Som uppgift hade Hertig Karl att utge sig som mössvän och försäkrade sig om Skåne som var betraktat som den största mösshålan i hela svenska riket. Dock hade han inte hanterat sim uppgift bra så han hade ådragit sig missnöje från båda lägren. Men Karl valde ändå sida och höll sig vän med forna tiders mössfamiljer.

Men under polarisering på 1770-talet så blir de forna hattarna Gustavs vänner och de forna mössorna blir Karls vänner. År 1774 övertar Hertig Karl stormästare titlen för frimurarna och efterträder Eckleff.

Hur blev han i sin roll?

Detta kommer i nästa inlägg…

Hertig Karl!

August 31, 2021