Svart magi , fortsättning!

Kan människan påverka den fysiska världen med hjälp av och kontakt med övernaturliga krafter?

I vårt västerländska kulturarv så finns det två olika magi former ; vit magi ( som jag utför) , är att fokusera på att kunna besvärja och föra en kommunikation med goda andliga väsen.

Medans svart magi där man besvärjar onda andeväsen. Med ondska och ofullständighet i form av materiellt och mänsklig kontakt tolkades förr i tiden som svart magi.

Jag har ju berättat om ockultisten och dess olika ordar och dessa utförde både god och ond magi beroende på sitt ego och kontrollbehov.

Enligt egyptisk magi så handlar det om två olika fack : den högre och den lägre magin. Den lägre magin består av allt som tillhör världen , som tex materiell framgång , kärlek, mm. Medans den högre magin är all form av perspnlig utveckling.

Och så har vi svart konst! Som innebär konsten att jonglera livet tillsammans med djävulen. OBS , detta är inget som jag ens tar i eller tänker använda mina förmågor till…

Svart Magi!

March 28, 2022

Das Märchen ! ( Sagan.)

March 30, 2022