Svårt att se men lättare

Att höra.

En del av oss som arbetar med detta kan ibland använda sin hörsel och använda denna förmåga mer än att kunna se.

Men för att höra bör du först lärt dig att se. Låter det krångligt så kan jag hålla med om det men om du lärt dig få kraften genom ditt tredje öga då har du också förmågan att höra.

Börja med samma teknik som att se. Fokusera dig på objektet och lyssna vad det säger. Öppna dina sinnen och fokusera på vad du hör.

Använd tex en sten och försök höra de andeväsen som stenen har runt omkring sig. Börja med fokusera på att gå in i en lätt trance. Använd en trumma , en skallra eller en sång för att försätta dig i trance.

Avsikten med dessa redskap är att du skall öppna ditt magiska öra , din magiska hörsel. Avvakta med full tystnad och tillåt att stenen ger dig budskap. Ha tålamod.

Har du förmågan till både det tredje ögat och det magiska örat då kan du få tillgång till en stor kraft och en gudomlighet och visdom.

Urds väv

December 12, 2023

Megins fulländning

December 14, 2023