Svårigheter med kardinalinsikterna

Dessa 4 st olika kardinalinsikter är svåra att förstå för de som du kanske förstått motsäger sig varandra och måste följa efter varandra eftersom de ändå är milstolpar på den knaggliga invigningsvägen.

För en helt Transpersonell psykoterapeut är detta deras planritning men utöver detta så tillkommer personlighetsstörningar , neurologiska dysfunktionella funktioner,  fysiska åkommor , post trauman,  toxisk påverkan från mat eller mediciner.

Så det är mycket att hålla reda på.

Vad är då de 4 funktionsnivåernas grundproblem?

På förnimmelse nivån så är nyinkarnerade babysjälar relativt, i djurens värld är det flockinsikten som gäller för överlevnad. Det kan handla om gruppsjälar i fiskstim , fågelstreck , boskapshjordar och vargflocken. Dessa är totalt synkade med varandra och har koll på varandras position. Samma gäller den nyinkarnerade  människan som just flock mentaliteten är viktig , som också skall lämna för en påbörjan av Individuationen.

Det är nu skammen tillkommer och som styr oss med upptagenhet av vad andra gör och inte gör. Man vill vara duktig och göra rätt för sig man vill bli världsmästare i nån form av pseudoindividuation.

Tänk er att detta är den mörkaste delen av mänskligheten som resulterar i övervälde,  skadeglädje , malligheten, Janstelagen , skitsnackade angivare, syndabocktänk , minoritetsförtryck , kvinnoförtryck ,rasism och det överhängande hatet.

Och här befinner sig narcissisten som i botten har en djup skamkänsla som övertror sig själv att bli störst , bäst och allra vackrast i alla lägen.

Sociopaten som tror sig ha rättigheten att på andras bekostnad och lidande ta för sig. Sociopaten är en variant av narcissisten och en annan variant är psykopaten som är totalt upptagen av att vara i överläge och känner en sadistisk glädje när andra befinner sig i underläge.

Nyckeln att ta sig ur detta är att faktiskt får uppleva sin litenhet och sina skam känslor och att faktiskt våga anförtro sig till en annan person. Som i sin tur börjar betyda något Känslomässigt.

Kardinalinsikt 4

December 9, 2022