SUBLIMATIO!

I denna process så har anden kommit in men för att människan skall kunna känna detta så måste det ske en upphöjning till ett högre tillstånd.

Nu har vi nått det sjunde stadiet räknat från nedifrån och motsvarar vilodagen. Människan måste själv jobba med sin utveckling i detta stadiet pga att Gud vilar på den sjunde dagen och i väntan på att Gud skall vakna så måste människan utvecklas.

Det alkemiska kärlet har blandats med spritångor och den himmelska luften. Detta innebär för människan att dess tankes rening endast åstadkommit hos helgon och mystiker.

Alltså att medans Gud sover så skall människan utveckla förmågan att säga rätt saker vid rätt tillfällen samt finnas till hands som en andlig förebild.

För att nå detta skede krävs absolut självinsikt sk ” Gnosis “, och detta i hermetisk bemärkelse. Motsvarheten av Citrinitas som är ett tillstånd vid gryningstid då luften är ljusgul innan andens röda sol gått över till medvetenhetens horisont.

Dröm exempel;

Den som drömmer är en 40 – årig man som drömmer att när det är fullmåne så vet han att en bro öppnas för ett kort ögonblick. Han kan endast gå över denna bro om han inte har någit förflutet att se tillbaka på. Över broräcket ser han månen på andra sidan. Han får känslan att det är nu eller aldrig som gäller. Han tar sig över och en vit kupolbyggnad tar sin form , han går in och därinne så ser han en blå kungsfiskare , fågeln säger ; ” jag är din kungsfiskare men nu är han död “… Mannen fylls av skuldkänslor vid ordet död och måste skynda sig tillbaka över bron innan den stängs.

Kommentarer ;

Denna man har sedan länge mediterat och har fått en förandlig livssyn. Han har en känsla över sig att han måste göra något men han vet inte vad. Han fick en insikt genom drömmen att han är värdig mötet med en högre makt , det högre självet ( människoanden) som oftast gestaltas av en fågel ( en duva brukar oftast gestaltas) förrän han har blivit av med förfluten ballast. Även om han har en andlig livsskådning så har han inte släppt den intellektuella livskådningen som är ett hinder för att nå den mystiska visionen.

Tarotkort betydelse

June 6, 2021

CONJUNCTIO!

June 10, 2021