Stormmakarna

Detta fenomen och betroddhet angreps bla av Biskop Agobard. Detta i en skrift skriven under 810- talet. I denna skrift klargör han att det är endast de med guds händer som kan utföra underverk.

Agobard hade en stark tro att folket trodde att bla tempestarierna för varelser som var förbundna från landet Magonia. Folket tisslade och tasslade om att Magonierna färdades på stormmoln och vid vissa tillfällen flög ner för att själa säd från åkrarna.

Men Agobard hade en plan på att få stopp på folkets tro och detta genom rent och skärt kristet upplysningarbete.

I Norden fanns också en tro på att folk kunde flyga på magiskt vis. Det finns en edda dikt som heter Håvamål där trollkvinnor beskrivs som att de högt upp i luften leka. Det finns dock inget datum då dikten uppkommit och det finns heller ingen djupare beskriver på vilka kvinnor som beskrivs förutom att det är en trollkvinna.

Dikten kan ha menat valkyrior eller andra varelser också.

På Irland har vi ett annat exempel på denna tro och det handlar om kvinnliga magiker. Dessa i sin tur beskrivs och förekommer i viss litteratur och då är deras beskrivning att de är ondsinta människor.

Men det fanns också ett manligt alternativ och det var druiderna som trodde kunna flyga och färdas i luften. Enligt prästerskapet så hade de blivit konfronterade och utrotade av missionärer.

Jag finner detta mycket intressant och jag hoppas att du som läser orkar följa med på denna vandring genom tiden.

Kyrkans vidskeplighet

August 8, 2023

Svart sexual magi

August 15, 2023