Staten av Platon

Staten handlar om livets rättrådighet som är den främsta dygden. Dess beskrivning är att denna dygd med hjälp av intuitionens hjälp göra det rätta utan att behöva gå igenom tankens efter konstruktion. Varför det rätta är just det rätta?

Tillhör du tanketypen så är din tankekedja att direkt visa en logisk orsakskedja , där det finns en ursprunglig orsak till vårt handlande.

Detta är förstås en mental konstruktion eftersom vi i verkligheten har ett skeende många olika orsaker.

Hur kan man veta att den orsak vi gör vårt handlande verkligen är den primära orsaken?

Här kommer intuitionens funktion in och detta gör den klart överlägsen. Många orsaker sätts samman och ett mönster framträder och framkallar det korrekta handlandet.

Detta beskriver Platon som en eutopi , ett perfekt samhälle. Som han kallar för Kallipolis som betyder den goda staden.

Ta de amerikanska frimurarna som på 1700- talet hade Platons Staten i åtanke när de skapade sin konstitution.

Förståelsen av Försynen använde nyplatonikern Hierokles att tillämpa. Detta under 400- talet evt. Hierokles var elev hos den stora Plutarchos som lämnade två stora verk efter sig med kommentarer till ” Pythagoras gyllene verser ” och ” Om försynen”.

I dessa så beskrivs frimureriet ideologiska ursprung på väg till upplysningen.

Hierokles menar på att vårt personliga öde inte finns på de lägre utvecklingsnivåerna , utan att den grova människan lever under samma villkor som djuren. Och han ansåg också att en utvecklad person lever inom den gudomliga Försynen och att det är här man finner världens ledare och det är någon av dom som skall väljas.

Nästa inlägg kommer ge en beskrivning av Pythagoras skola.

Sista kapitlet

February 14, 2023

Pythagoras skola

February 20, 2023