SOLUTIO!

Nu har jag nämnt förbränning processen och förångnings processen och nu kommer jag att övergå till upplösningen. Solve ( upplös ) är alkemisternas grundbegrepp samt coagula ( stelna ).

Denna process kan beskrivas som att en bit salt läggs i vatten och som upplöses och blir spårlöst , när vattnet dunstar så kommer saltet att bilda en form och stelna likt kristaller.

Denna upplösningsprincip är förbundet med vatten elementet och är i skapelse berättelsen relaterat till urhavet.

Rocschachprotokollen betydelese i vattensvar och natursvar blir en symbios och en del av isolationsindex. Tänk dig liknelsen ; naturens krafter ersätter upplevelsen av känslomässig kontakt mellan oss människor som lever ett socialt isolerat liv.

Havets vågor representerar ett överväldigande av att få känslokontakt och ett mycket starkt behov som skapar så starka känslor att personen bara vill upplösas och försvinna i en ocean av kaos , känslorna blir så överväldigande att personen bara vill försvinna.

I och med detta så kan vi känna igen denna person som en beroende och fastklamrad individ som samtidigt är livrädd för att närhet kan bli alldeles för smärtsam där hotet om separation ligger i fokus. Sorgen ligger alldeles för nära och lurar i bakgrunden.

Dröm exempel :

I drömmen så står denna kvinna på en strand , långt bort i horisonten så utvecklas det mörka moln och ett oväder annalkas. En stuga visar sig som inger en trygghet om beskydd under stormens gång. Hon går in och låser stugans dörr men hon inser snart att hon inte är ensam utan hon ser en fd pojkvän sitta vid ett bord. En pojkvän som hon har gjort slut med pga för att hon inte orkade med hans starka känslor. Under ett ögonblick inser hon att hon saknar mannen och att hon fortfarande har känslor för honom , precis i det ögonblicket så börjar regnet forsa in och släcka det ljus som är tänt och stugan faller i ett djupt mörker.

Kommentar ;

Denna kvinna har ett mönster av korta relationer bakom sig. Hon gjorde alltid slut innan hennes partners skulle hinna göra slut , allt för att skydda sig för att inte bli sviken. Mannen i drömmen är bara en av de många som hon brutit med som väckt starka känslor i henne ,men som hon ansett att hans känslor blivit för jobbiga. Denna dröm visar henne problemet men i det ögonblick regnet forsar in i stugan blir det en form av hot om att hon skall upplösas i outlevd längtan kombinerad med ömhet blandad med sorg.

Solution kallas detta och är ett begrepp som beskriver precis hur en förnekad känsla bryter igenom muren och när lugnat sig så finns det en blank yta som hon kan speglas sig i.

EXALTATIO!

May 6, 2021