Skriften : ” Brev till min hustru Marcella”!

I denna skrift så beskriver Malchus ( Porfyrius) sina tankar och i samma skrift görs också uppställning på de fyra funktionerna , dess nivåer och dess stadiers utvecklingsvägar. Dessa är i stort nästan identiska av Jungs beskrivningar.

Jung hänvisar inte till Malchus eftersom Jung nånstans såg att dessa tolkningar kan användas för att nedvärdera en person. Och framförallt de personer som ej kommit lika långt på sina utvecklings vägar.

Malchus tankegångar!

Dessa tankegångar behöver etablera större ödmjukhet och vördnad inför de som vi kallar för “Mästare ” som är våra lärare på den svåra vägen.

Paideia : att vara människan i sin ursprungsform.

Idag så lever vi ju alla i en sk Quick-fix värld som i föreställningen att alla kan bli vad som helst , närsomhelst utan någon form av disciplin och utan ansträngning.

CG Jung och hans test!

September 9, 2022

De andliga mästarna!

September 28, 2022