Sk domstolsärende gällande trolldom

Var mycket vanligt , men det finns bla lite enklare ärenden som fallet med Apuleius som var en Nordafrikansk författare. Hans trolldomsprocess gällde hans resa till Alexandria. När han kom dit gjorde han en paus i Oea som sedan kom att bli libyens huvudstad Tripoli.

Väl i Oea så bodde han hos en av sina goda vänner Sicinius Pontianus och hans mor Pudentilla. Pudentilla var en rik änka och Apuleius tänkte utnyttja tillfället till att uppvakta Pudentilla och sedan fria till henne.

I början så var Sicinius med på det hela och tom uppskattade detta och gav sin uppmuntran till ett frieri.

Dock tog familjeglädjen en otäck vändning eftersom Pontianus svärfar inte ville att familje förmögenheten skulle tillfalla en främling.

Och därav blev Apuleius anklagad för att ha användt magi för att få Pudentillas förtjusning. Rättegången kom att hållas i staden Sabratha och i denna process så vann faktiskt Apuleius.

Hans försvarstal var både grundligt och sakligt och det är än idag välbevarat. Talet fick namnet Apologia och utgör som sagt en god källa inom romersk vidskepelse och inom romersk juridisk praxis.

Prefekten Maximinus

July 10, 2023