Själsresor

Det bästa sättet att kunna göra en själsresa är med hjälp av en levande trumma. Du kan använda trumljud på dvd eller ljudapp eller ljudbok. Men jag rekommenderar en levande aspekt.

Sen är endast en trumma kanske lite försvagande och då är två trummor en idé.

För att påbörja denna process så behöver du skapa en vision som tex en öppning i marken där du står. En vision av en spricka eller liknande fungerar också.

Om du vill göra en själsresa sk uppåt så kan du använda rök , träd som hjälpmedel för att påbörja din färd.

Det finns både styrda och resor som är traditionella. Men också en form något som är icke ordinärt alltså du ger dig tillåtelse att det är platsen och trumman som du skall lyssna på.

Låt det komma till dig spontant via intryck, inre bilder , ljud , och den kroppsliga förnimmelsen.

Shamanens trumma

February 29, 2024

Ditt kraftdjur

March 13, 2024