Sista kapitlet

På den ockulta vägen och det är Ljusbärarens världssamfund.

Vi kan börja med Indien , där utvecklade de en indelning på fyra olika sk strata.

Dessa strata kallas också för Varnasystemet och är baserat på en bedömning av varje enskild individ. Och dess förmågor.

Rishis kallades de som var mest seende och dessa skulle styra inom kungarikena. Senare gjorde prästeskapet om alltsammans till ärftliga kaster, detta skapade förödelse för Indiens utveckling.

Dock är kasterna uppdelade i de fyra olika funktionerna.

Brahminer som är intuitionstypen, Ksatriyas som är tanketypen, Vaishyas som är känslotypen och Shudras som är förnimmelse typen.

I Platons ” STATEN” så finns det en liknande fördelning i det ideala samhället. Och dessa är och består av Filosfer ,Väktare och Hantverkare.

I nästa inlägg så kommer jag gå djupare in på Platon.

Den lilla väktaren

February 12, 2023

Staten av Platon

February 15, 2023