Shamanens trumma

Som också kallas för shamanens häst eller båt.

Trummans användning består av att den är ett verktyg för att kunna resa mellan de olika världarna / dimensioner.

För att vidga sitt medvetende så bör man göra en monotom men stark trumning. Detta gör att man öppnar sig för att låta sig följa med en kontrollerad resa. En del av ditt medvetende och en del av din själ.

Den del som själen öppnar sig för kallas Norden för vard. Delen av medvetendet reser mellan över och undervärlden.  Ett sk splittrande medvetende som är en mycket viktig förmåga hos shamanen. Men också det första en shaman får lära sig.

Det är olika trumrytmer för olika människor. Allt beror på vad man själv känner hur det skall låta och vad man vill uppnå.

Enligt traditioner så anses det att en långsammare och mer dämpad rytm går nedåt i vården och en snabbare rytm får varden att gå uppåt.

Skall man göra en själresa så är den monotoma dämpande en- takten det som gäller. Och vid exstas dansen så är den snabbare takten det bästa alternativet.

Syfte med kraftsång

February 28, 2024

Själsresor

March 12, 2024