Sejden

Var ett annat kultbruk som framförallt för nordborna var en viktig aspekt. Och Sejden föregick kristnandet under flera sekler.

Den mest omtalade källan var Eric Rödes Saga , skriven på Island runt 1300-talet. Denna text var special skriven för benedictnunnorna i klostret som låg vid Reynisnes och den skulle användas som en sk uppbyggelse litteratur.

Denna saga lägger störst vikt på den sanna historien om Gudrid Torbjörnsdotter och hennes expedition till Vinland som låg på den nordamerikanska sidan.

Sejdhistoriens början handlar om den fromma hjältinnan Gudrid. Med en tanke från författarens sida ge Gudrid ära. I slutet på hjältinnans berättelse så spår völvan vid namn Torborg att Gudrid kommer bli en anmoder för en ärorik släkt.

Även om själva berättelsen inte är helt sann så kan man med säkerhet fastställa att sk sejder gick till på detta sätt under den äldre medeltiden.

Eric Rödes Saga

September 11, 2023