Sanningen

Bakom sagorna Baba Jaga , Ceridwen och Gertre Jeppa finns den?

Är de äkta eller falska?

Ligger en dold verklighet i dessa legenddimmor , bakom slöjan av dold historia? Som under århundraden har förflutit och lagt en oro och rädsla över förfluten tid?

Som du kanske förstår så är detta omöjligt att svara på. Jag kan ta ett exempel: Tobohäxan ,en svensk trollkona som rent teoretiskt kan ha funnits , dock är hennes existens är en fråga för sig. Men , hon uppges ha bott i ett gammalt torp som kallas Tobo. Detta torp ligger nära Stegeborgs slott i Östergötland.

Enligt sägnen som via rykten och faktiskt även vetenskaplig litteratur så avrättades hon för häxeri uppe på Ramunderberget liggande i Söderköping. I början på 1610- talet då hon påstods utföra trollkonster och försökt förgöra landskapets hertig Johan och hans fru Maria Elisabet.

Ligger det nån sanning i detta?

Huvudkällan till Tobohäxans inblandning finnes i en gammal kyrkboksanteckning.

Enligt detta så skall hon innan sin död ha kastat en förbannelse över hovpredikanten Claudius Prytz. Han tjänade under hertigparet. Förbannelsen var att han skulle brinna på samma sätt som hon själv snart skulle göra.

När häxans bål skulle tändas så sägs det att hon gripit tag om Claudius kläder och dragit honom mot sig. Bödel hann dock ingripa och hejdat detta tilltag.

Med lite skeptis så undrar jag om detta är sant , pga att denna  första version skrevs ner på sent 1740-tal. Då som myten : Prytz kappa.

Tobohäxan berättelse har citerats många ggr och är som ett eko i vår litteratur. Carl Jonas Love  Almqvist använde denna fantasi dels som ett brev till sin fru , runt år 1830 då han passerade Söderköping. Samt i en mycket trolig inspirationskälla till hans berömda dikt ; Häxan i Konung Karls tid.

Om Tobohäxan är en äkta förlaga är svårt att säga men det finns en historisk bakgrund och ett scenario som kan stämma med tanke på under Johans regim så blomstrade häxjakterna , med flera rättegångar och brutala avrättningar.

Det finns obevisade skrönor om att de häxor som blev brända på bål under denna regim anklagats för att ha förgjort hertigparet.

Sveriges berättelser

April 13, 2023

Nordisk fokus

April 16, 2023