Sanningen är att denna saga

Kunde berättats som jag gjorde i förra inlägget. Om nu detta hade varit gummans berättelse.

Men som vi alla vet så skrivs historien att det är barnen som är offer, gumman är en häxa och hon får det hon förtjänar. Hon skall brännas på bål , precis som alla andra upptäckta gummor och överbevisande häxor.

Bålen skedde på 1500-1600- och 1700- talet och det skedde ofta.

Det tyska originalet Hänsel  und Gretel kan inte spåras lika långt tillbaka som andra sagor som bröderna Grimm skrev. Rödluvan, Snövit, Törnrosa , Askungen med flera andra sagor är mycket äldre.

Hans och Greta skrevs runt 1810 och publicerades år 1812. Av bröderna Grimms anteckningar så framgår det att bröderna fick sina tankar utifrån hessiska berättelser.

Det finns flera varianter i Hans och Greta som är tema och kretsar runt kring dels hotet från häxor och odjur. Och dels hotet om svält i det gamla bondesamhället.

Det har dock gjorts vissa försök på att spåra sagans ursprung till tex specifika hungersnöd perioder som tex under 1310- talet då det var en stor missväxt och svältperiod.

Men likaså kan sagan också ha ursprung av de umbäranden som folk boende i Tyskland och närliggande länder befann sig i och upplevdes under ett av 1600-och 1700-talets nödår.

Tro inte på

March 28, 2023