Sångsökning

Detta är en speciell ceremoni som bör göras med tillsammans med minst 8 personer.

Sångsökning skall påbörjas i en sittande cirkel , det skall ske under tysthet men samtidigt i en lugn väntan och iakttagelser och djuphet hos alla deltagare.

Två deltagare skall använda trummor och dessa personer skall gå motsols inne i cirkeln och de skall trumma långsamt och kraftfullt. Lägg din fokus på tystnaden mellan trumslagen. Genom tystnaden så kommer du höra din Sång eller små fragment av den. När någon av deltagare hör med sitt magiska öra eller känner sig rastlös och vill ställa sig upp och börja dansa då är det helt ok.

De som håller i trummorna skall få fram till hen och skall hjälpa till med sången , följa med i dansen och hitta rytmen genom trumman. De övriga deltagarna kan följa med i sången eller nynna till den , klappa takten och använda sina skallror som understöd.

Den Sång och den dans som uppstår i denna cirkeln är mycket viktig att lägga på minnet för i detta minnet så finns det en mycket stark megin. Och genom hela ditt liv så kan du använda den.

Vi skapar magi och kraft

February 26, 2024

Syfte med kraftsång

February 28, 2024