Pythagoras skola


Pythagoras skola var en form av ledarskapsakademi som också Platon kallar för Den kungliga konsten.

Dess mål var att utbilda bra personer till goda ledare. Den fanns i fyra olika grader allt i enlighet med Tetraktysen.

Grad 1 eller första nivån , var åhörarna, och dessa fick lyssna på sina lärare och sedan kommentera det de fått reda på.

Grad 2 eller andra nivån , de som förstod vad lärarna gått igenom fick komma upp till denna Grad. Den matematiska graden ,dessa fick undervisning i geometri och musik. Ca 5 år utgjorde denna nivå.

Grad 3 eller nivå 3 är för Sebastikerna som egentligen är lika med ” de värdiga”. Dessa fick utbildning och undervisning i sk Teurgi som är drömtydning, hypnos ,medicin mm.

Till slut nådde man Grad 4 eller nivå 4 som var den högsta och sista nivån. Dessa kallades för Nomothetiker sk laggivare. Och blev då en värdig politiker i nån lagförsamling eller Areopag. Många blev rådgivare hos despoter och kungar.

Platon blev rådgivare åt despoten Dion som befann sig på Sicilien.

Staten av Platon

February 15, 2023

Den utopiska litteraturen

February 27, 2023