PUTREFACTIO!

Detta femte stadiets process beskrivs som en form av föruttnelse , detta tillstånd förandligas som det inre tillståndet i människan. Symboliken är att gestaltningen av korken i alkemistens kärl är borta och det kan komma in andlig kraft ovanifrån.

Men först måste människans inre stinkande negativa tankar föruttna så att de kan försvinna från och genom kärlets flaskhals i en form av osunda lukter.

Putrefactio är det tillstånd som våra kroppar i skapelsen bildades. ” Av jord är du kommen och till jord skall du åter vandra “

Föruttnelsen är en reningsprocess där förnimmelsernas kroppsliga begär bör avskiljas för andens utveckling.

Dröm exempel;

En 60 årig man med impotensproblem drömmer att befinner sig i ett rum där en svart kvinna bor. Han vill älska med henne men i drömmen så vet han att han inte kan. Hon försöker envist få honom att gå in i ” mörkrummet” men han vill inte. Dock känner han sig tvingad och han går in och väl där så ser han en förlamad man sittandes som inte kan prata. Och kvinnan som följt efter säger ; Detta är din bror.

Kommentar;

Efter denna dröm så hamnade mannen i en deppression , han fick en känsla över sig att hans vilja till livsnjutning tagit slut och i och med detta inte hade nån lust att leva längre. Man kan säga att hans livsgnista tagit slut. Hans luftupplevelser hade bara varit äkta under hans tonår , sen hade den blivit mer och mer en flykt undan olust. Han förstod från drömmen att hans förlamande bror var en neglierad del av honom själv. Senare kunde han formulera det som ett sökande efter mening och visdom som han helt och hållet bortsett från hela hans liv.

Det kan vara svårt att förstå att föruttnelsen är detsamma som det tillstånd som inleder ett förandligande. I det terapeutiska sammanhanget innebär oftast en djup deppression som total förändrar mannens personlighets grund struktur.

Detta är en form som således kan kallas en frälsning på djupare nivå mer än en frireligiös frälsning som oftast innebär en befrielsekänsla uppbyggt från skam samt ett upphävande som försvar.

Förruttnelsen kan liknas vid en bra drastisk analogi för att skildra en människas transformation mot en andligare livsyn.

COAGULATIO!

May 14, 2021

FERMENTATIO!

June 2, 2021