Psykiska evolutionen!

Den psykiska evolutionen bärs fram av våta inre arketyper , och denna kallas som sagt också betaevolutionen.

Sen har vi den tredje parallella evolutionen som liksom ligger inbäddad mellan dessa två andra och den kallas för gammaevolutionen och denna är själva medvetandets evolution.

Gammaevolutionen är ett gudomliggörande av människan men är omöjlig att förstå eftersom medvetandet har svårt att förstå sig själv på vad som är medvetandet.

Som Descartes trodde det tror vi nästan också alla på ; våra tankar är medvetandet. Men faktum är att vårt medvetande tydliggörs inte innan förrän meditationen har befriat oss från alla tankar. Det är först nu vi kan ana gammaevolutionen,  den verkliga själen är i själva verket en utveckling från fysisk kropp till nästa fysiska kropp och i ett fysiskt rum.

Utvecklingen sker parallellt från vårt psykiska kraftfält till nästa fysiska kraftfält i formen av astralkroppen i en tidsbubbla.

Vår själ utvecklas som själ bortom fysiskt rum och psykiskt tid till ett gudomligt tillstånd som är faktiskt svårt att förstå…