Blog post

Sångsökning

Detta är en speciell ceremoni som bör göras med tillsammans med minst 8 personer. Sångsökning skall påbörjas i en sittande cirkel , det skall ske under tysthet men samtidigt i en lugn väntan och iakttagelser och djuphet hos alla deltagare. Två deltagare […]

Read More

Vi skapar magi och kraft

Genom kraftsånger. Du kommer känna en förändring i ditt medvetande och du kommer gå in i en lätt trance. Kraften ökar och tas emot i bra energier och är nu flera som är med i detta så kommer du få ta del […]

Read More

En kraftsång

Vad är en kraftsång egentligen? Jag kan börja med shamanerna och dessa sånger. De har en hel uppsättning av kraftsånger och de är faktiskt sånger som absolut inte får berättas om till andra. De är djupt personliga. Dock så kan shamanen ge […]

Read More

Vilka platser är heliga

Som du kanske vet så är Megin överallt omkring oss. Dess närvaro är oändlig. Det finns dock speciella platser som är xtra starka som ger oss större glimt och inträde i sprickan som finns emellan våra världar. Dessa platser är mer lämpliga för […]

Read More

Folkliga läkekonsten

Och dess magi visar att du inte behöver nåt stort för att få kontakt med dödas sfär. För att få ta del av deras krafter och insikter kan det räcka med att ta dig i genom verkligheten den som kallas icke ordinär. […]

Read More

En mer sansad

Ceremoni att nå till våra förfäder finns ju också. Att gå till en kyrkogård och för att nå våra döda är rätt makabert och använda deras tex ben. Jag tänkte berätta om denna Ceremoni som kan göras utan att begå nån form […]

Read More

Några exempel på vad

Och hur de gjorde för att väcka de döda och ta en del av deras visdomar och kraft. Ett värdefullt redskap för att få insikt. Än i dag finns det somliga som fortfarande gör detta. Jag rekommenderar att inte ta detta på […]

Read More

Att ta visdom från de döda

Man kan säga att shamanerna via konfrontation med döden både frivilligt och ofrivilligt sker via initiation. Folkets botare gör olika försök för att få kontakt med de döda och deras sfär. Detta är också en form av kvarleva som nya botare och […]

Read More

Årsgång

Är en annan metod som används av bla shamanerna. Denna metod precis som utesittning så handlar det om att få insikt i det fördolda. Och det är så också att årsgång är precis som utesittning att man bör följa lämplig miljö och […]

Read More

Avslutningsvis

Så bör du tacka platsens rådare för deras tålamod och att du fått vara där. För att långsamt kunna nå den verkliga världen igen så behöver du vatten och nåt att äta. Dock är det första gången du gör en utesittning så […]

Read More