Blog post

Svart sexual magi

Kvinnomagikerna förknippades inte bara som onda utan till stor del inom svartsexual magi som dessa kvinnor använde för att skada älskare, och äkta makar eller nån annan typ av agg. Man kan fråga vad kopplingen är? Varför fanns det en koppling mellan […]

Read More

Stormmakarna

Detta fenomen och betroddhet angreps bla av Biskop Agobard. Detta i en skrift skriven under 810- talet. I denna skrift klargör han att det är endast de med guds händer som kan utföra underverk. Agobard hade en stark tro att folket trodde […]

Read More

Kyrkans vidskeplighet

Hur kunde kyrkan vara så fientlig mot vidskepelse när de inte trodde på magi? Tänk dig in i missionärernas tankesätt och perspektiv. Europa var långt ifrån ett fullt kristnande. De andliga elementen i folket saknade all form av biblisk grund och detta […]

Read More

Häxtro

Var det något som folket slutade tänka på och tro? Nej , även om det skedde en förändring under 700- talet så slutade inte folket tro på att det fanns viss utövning av häxkonst. Jag kan nämna ett bra exempel i den […]

Read More

Den lärda teologin

Samklang inte i gemensam takt med juridiken. Jag menar då kungar , hertigar, domare som befann sig under den tidiga medeltiden som ärvt den romerska inställning till det ockulta. Där man klart skulle bekämpa detta med full kraft. Och kyrkan i sin […]

Read More

Gud allsmäktig är den enda att kunna

Be sina trogna göra underverk. Denna teologiska attityd kom till under den tidiga medeltiden och finns än idag i vissa grupperingar eller i vissas tro. I Nya testamentet och i helgonbiografiernas mirakel dementeras detta. Satan och demonerna saknade förmåga att utföra mirakel […]

Read More

Naturkrafter och dess existens

Var som vi vet okristligt och pga av detta tankesätt så utövade biskopar och dess medhjälpare en form att utrota detta från sina församlingar. Kyrkan ansåg egentligen princip som staten att allt som hade med det övernaturliga att det var djävulens verk. […]

Read More

Häxeri

Är i kyrkans ögon en hednisk styggelse men det man inte kan tro är att våra medeltida kyrkofäder inte ansåg att dödsstraff var ett krav. I början på 300-talet var det tex förbjudet att ge ett sk viaticum , vår nattvard för […]

Read More

Simoni

Är helt enkelt ett begrepp baserad på Simon Magus historia och kan väl kallas för idag korruption. Alltså bruket och köp av olika  ämbeten inom kyrkan. Det skedde under tidig medeltid men biskopar och påvar försökte motarbeta detta. Men det som egentligen […]

Read More

Kristendomen : kyrkan och vidskepelse

I slutet av 300- talet blev kristendomen den romerska statsreligionen. Folktron gällande det övernaturliga hade växt sig starkt i Väst och Sydeuropa. Och man kan tro med tanke på de extrema häxförföljeserna som gjorde sin utbrytning ett millennium senare skulle kasta sin […]

Read More