Ond och god

Det är ett vida kännt begrepp inom den folkliga traditionen.

Man kan vara ond eller god i sin persona , eller ha onda eller goda händer eller ögon.

Vem säger att man är vad?

Egentligen inte helt rättvist för man går ju ofta på vilken utstrålning och karaktär man har som person.

Det finns egentligen inte att man är enbart god eller enbart ond. Man är nog lite däremellan.

Men förr i tiden så gick man på tex om någon hade sk onda ögon ,då var det en person som med sina ögon visade att hen ville något illa.

Och vi de tillfällena så gjorde man faktiskt vissa säkerhets åtgärder. Som ett ex var man i barnens säng eller vagga lade i stål. Eller täcka över smörkärnan med en duk för att undvika problem i smör tillverkningen.

Om en person med sina onda ögon ex tittade på ens jaktredskap eller fiske redskap då förstörde man dessa.

Dock kunde man reparera sina verktyg och ta bort det onda genom att lägga de i en myrstack eller dra över redskapen där för att sedan utföra samma sak genom eld.

Avund

June 29, 2024