Öka din kraft

Naturen är platsen för att utforska sin kraft. Den är djup och helig. Allt som är bundet i det naturliga tillståndet är i en högre mening en större innebörd än själva formen och dess karaktär.

I naturen finns sprickorna mellan våra världar och en guide/hjälp för att kunna låta oss resa mellan världarna.

Tänk dig att i de andra dimensionerna så finns outforskade och oändliga källor till en större insikt och kraft.

I tex form av andliga lärare eller kraftdjur. Det är en ömsesidig balans och samband mellan insikt och kraften.

Genom ökad kraft/megin så får du tillgång till ökad insikt.

Och genom ökad insikt så får du tillgång till ökad kraft/megin.

Balansen mellan megin och insikten så ligger de jämbördiga.

I nästa inlägg så skall jag berätta om olika metoder som finns idag och har funnits sedan länge för att kunna använda denna magi inom tex läkekonsten.

❤️

Megins fulländning

December 14, 2023

Odins öga

December 15, 2023