Nu har vi kommit till Sejd

Detta är en urgammal metod som gett namn åt Nordens shamaner. Denna metod är en sk extasmetod och den är under utveckling.

Om man skall genomföra en Sejd då behövs 5 personer. Den som skall utföra Sejden är i mitten och sen skall de övriga deltagarna bilda en cirkel. Och de skall ha med sig trummor och skallra.

Sejdaren skall ligga eller sitta på nån form av upphöjning. Med antingen en ögonbindel eller en huva. Om det är en erfaren Sejdare så behövs detta inte. Eftersom dessa ting är till för att kunna skärma bort sig från alla intryck.

Till hjälp på denna andliga resa så behöver Sejdaren också en käpp eller en stav. Staven hjälper till för att Sejdaren skall kunna styra magin och sin resa.

Vissa Sejdare har dekorerat denna stav med tex fågelfjädrar eller med kristaller och stenar. Men också med runor.

Sejden inleds med…

Vad sker i en Sejd

April 29, 2024