Nu är vi färdiga med ?

De alkemiska begreppen , men samma begrepp kan användas i vår nutida/ moderna psykoterapeutiska process för att beskriva dagens människa.

Det finns drömmaterial från klienter som genom förståelse för sina drömmar och det de drömt om kommer utifrån den alkemiska referensram som finns. Och som används idag som facit efter avslutande terapi sessioner.

De gamla termerna kan användas för att förstå klientens inre psykodynamiska process. Det har dock tagit 50 år innan det psykodynamiskt diagnostiskt används förrän nu.

Detta är av stor betydelse för nu kan vi föra tillbaka ett vetenskapligt psykologiskt tänkande flera hundra år tillbaks och pga av det förstå att psykologin vetenskapligt befinns inom ett större historiskt perspektiv.

Intressant?

Ja eller hur…

Nästa inlägg kommer att fortsätta på ockultistens tema och är då om Astrologin.

CONJUNCTIO!

June 10, 2021