Naturkrafter och dess existens

Var som vi vet okristligt och pga av detta tankesätt så utövade biskopar och dess medhjälpare en form att utrota detta från sina församlingar. Kyrkan ansåg egentligen princip som staten att allt som hade med det övernaturliga att det var djävulens verk.

Denna synd av folk passade inte i kyrkan. Det kallades pest och detta behövdes rensas bort från den heliga kyrkan.

Det mest skruvade i deras tankar var det var kvinnor som endast kunde manipuleras av djävulen och bli bedragna av demoner genom illusioner och skenbilder. Kyrkan trodde verkligen att kvinnor red omkring på natten på vissa djur tillsammans med Diana : hedningarnas gudinna. Och genom nattens tystnad ta stort avstånd på jorden.

Kvinnor lydde Diana och kallades till hennes tjänst och hon var deras härskarinna och hade Gud ingen plats.

Prästerna predikade enträget om att det fanns en osynlig falskhet , en spökslöja där de otrogna inte är utav de goda utan befinner sig med de onda andarna. I denna starka åsikten så sades det att djävulen förvandlar sig till ljusets ängel.

I denna skepnad av en ljusets ängel så predikas det om att fattiga kvinnor blir lurade till att underkasta sig. Han tar kvinnans själ och leder in henne i villfarelse och bedrar hennes sinne. Och leder in henne på bedräglig och manipulerad väg.

” Den som tror sig skapats till människa eller annan varelse och tror sig kunna omformas till något bättre , eller förvandlas till en annan art eller varelse. Som inte Gud vår skapare varit inblandad i är utan tvivel en otrogen.”

Häxeri

July 19, 2023