Nästa kapitel i Stormen!

Den vackra Miranda är eftersträvansvärd men ändå så ofullständig. Hennes djupaste innersta älskvärda gudomlighet ligger gömda och icke väkta måste ta sig förbi i människans sinne tills dess nyfikenhet berörs av hennes skönhet. Vilket kommer att vidgas med kompletta element som i sin tur skapar den stora helheten.

Ferdinand är förd till en mystisk ö av Prospero, på denna ö skall han genomgå olika prov för att kunna nå sina potential.

En människa behöver lära sig många läxor och prövningar innan förståelsen är redo att uppnå och förstå och vilket som är av vikt att känna till.

Pga av detta så får Ferdinand många tunga och vardagliga men också lite tarvliga uppgifter att utföra.

Detta är ett tydligt tecken på att människans sinne måste ske med disciplin innan den kan nå visdom och vetenskapens ädla och högsta ändamål.

Denna förberedelse skyddas på av Prospero som välsignar den ljuva förening av människans sinne med gudomlig vishet samt att naturens själ och kraft kan ingå i ett bröllop.

När människan ingått detta bröllop som innebär sann kunskap och funnit sin rätta plats då kan Prospero bryta sönder sin trollstav och kasta iväg sim bok i havet.

Stormen har lagt grunden för själva invigningen som att ge människan upplevelser genom erfarenhet som gör henne lämplig för detta äktenskap med gudomligheten och visheten Sophia.

Prospero är den som inviger, Miranda är själens gudomliga Vishet , Caliban människans natur som är full av otyglade instinkter och Ariel som en änglanatur av människan.

Jag hoppas ni funnit dessa berättelser att bli nyfikna på vad som är och innebär och vad som gör en människa på rätt väg som ockultist och hur intressant litteraturen är och dess vikt.

Nästa inlägg kommer beskrivelsen om vilken invigningens roll och betydelse är.

Stormen...

January 11, 2022

Invigningen! Steg 1...

January 28, 2022