När blir psykoterapin

Genomgripande?

Det blir inte förrän man når till tankenivån , där det börjar handla om förståelsen för orden : Känn dig själv.

Ingrodda föreställningar i djupet från tidigare liv som konstituerar vår personlighets kalejdoskop. Vem visas i våra inre bilder?

Inget av det vi tror oss veta och vara.

Vad är det som skiljer den rena intuitionen från våra tankars förräderi och inbillningar?

Jo en totalt fungerande intuition med klarsynthet. Detta tillstånd är en perfekt harmoni mellan Sollogos försyn och vårt personliga förutseende. Harmonin kam skapas och upplevas ditt vi upplever i vardagen som är samtidigt en länk till vårt tidigare liv och andra tidsepoker.

Försynen kan symboliseras med det öppna allseende ögat.

Skuggan ett centralt begrepp

January 20, 2023