Mina kommentarer!

Strindberg kallade själv detta drama ” mitt mest älskade drama, och min största smärtas barn”.

Det var under infernokrisen 1896 som Strindberg kom i kontakt med rosenkreutziska alkemister i staden Paris.

En del av hans smärta ledde till dramat ” Drömspelet” , med publication år 1902. Säkerligen så såg Strindberg dramat ” Pelleas och Melisande ” som uppförts i Paris runt år 1893 , han umgicks i de kretsar där William Butler Yeats och John Millington Synge träffades. Synge var den som skapade ” The Abbey Theatre” i staden Dublin år 1904. Och dessa var ockulta verksamma.

Det som skiljer Strindbergs mysteriedramor med andra dramer är att Strindberg lägger ut sina tankar i klartext och med speciell symbolik. I hans tankevärld så var livet ett enda utdraget lidande fyllt av besvikelser och tomma förhoppningar.

Det enda som kan göra att vi når befrielse av vår ande är att släppa alla illusioner.

Detta är mycket tänkvärt , eller hur?

Diktaren !

May 9, 2022

William Butler Yeats!

May 19, 2022