Maurice Maeterlincks Mysteriedrama!

” PELLEAS OCH MELISANDE “!

( Nobelpris 1911)

Det börjar med jakten som Golaud går vilse under , Golaud är sonson till Kung Arkel av Allemond. På sin vilsna väg så möter han den gråtande Melisande som har tappat bort sin krona i sjön.

Golaud bestämmer sig för att hämta den ,men Melisande håller tillbaka honom. Han blir totalt förälskad i denna mystiska gåtfulla unga kvinna.

Han väljer att ta med henne hem för att de skall gifta sig. Halvbror Pelleas ber Golaud honom att dikta ett rekommendationsbrev som skall skickas till Kung Arkel.

När 6 månader har gått ute till sjöss så vill Golaud återvända hem med sin nya unga hustru. Med hjälp av sin mor Genèvieve får de Arkel att läsa brevets innehåll.

Kung Arkel hade tänkt en annan kvinna till Golaud, en änka med en liten son som heter Yniold , ger Arkel ändå ett medgivande om att Melisande är godkänd som hustru och ger besked om att det är ok med hemfärd.

Däremot så ger Kung Arkel ett nej till hemfärd för Pelleas han anser att han skall stanna längre ute till sjöss…