Magi och faror under juletid!

Förr brukade rita kors över boskapens platser för att skydda mot onda väsen. För att skydda sig mot häxor spikade man upp torrt kobajs över fähusdörrarna och stack in stål i väggarna omkring dörren.
Många rådde folk att hålla sig inomhus denna natt. Ett råd de flesta inte följde… Det finns en legend om en man som hört att vattnet i källor och brunnar tillfälligt blev till vin under tolvslaget på julnatten. Han hade gått ut för att dricka av det men istället drunknat. Detta var nog på många sätt påhittat som en varnande och uppfostrande legend.

Enligt en mer positiv magisk legend så fick korna förmågan att tala under jul- och lucia natten. De kom då ofta med spådomar om skörden. De kunde även berätta ifall någon på gården inte skötte sitt jobb.

En märklig julhistoria!

December 1, 2020